Devrimin ilk kararları (7 Kasım 1917)

0
2222

TARİH: 7 KASIM 1917

SOVNARKOM’UN (HALK KOMİSERLERİ KONSEYİ) ALDIĞI VE UYGULADIĞI İLK KARARLAR;

Tüm bankalar kamulaştırıldı.
Tüm fabrikaların denetimi Sovyetlere geçti.
Tüm banka hesapları hazineye aktarıldı.
Kiliselerin mal varlıkları (banka hesapları da dahil) hazineye aktarıldı.
Asgari ücrete zam yapıldı ve günlük çalışma süresi 8 saate indirildi.
Çarlık hükümetinin bütün dış borçları reddedildi.
Ülkenin tüm doğal kaynakları millileştirildi.
İdam cezası kaldırıldı.
Kilisenin devlet üzerindeki otoritesi kaldırılarak laik bir sistem getirildi.
Din ve inanç özgürlüğü getirildi, ancak dini propaganda yasaklandı.
Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildi.
Medeni kanun kabul edilerek, medeni nikah ve boşanma hakkı yasallaştı.
Soyluluk ünvanları kaldırıldı ve herkes yasalar önünde eşit kabul edildi.
Çalışanlara, çocuklara ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hastalara sosyal güvence sağlandı.
Eğitim ücretsiz ve mecburi hale getirildi.
Laik bir eğitim sistemi getirilerek kilise-eğitim ilişkisi yasaklandı.
Çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı.

CEVAP VER